Made by Nothrem "usagima" Sinsky


BCD hodinyKomu je program určen:

Program je určen hlavně pro programátory, správce sítě a lidi, co se vyznají v počítačích a binární soustavě.

Námět:

K vytvoření programu mě inspiroval jeden program určený pro platformu Symbian. Původní verze zahrnovala pouze čas zobrazený pomocí LED. Po zveřejnění na fóru delphi na builder.cz vzniklo v krátkém čase dalších 6 verzí z námětů a připomínek návštěvníků.

BinaryClock by MH Soft for Series 60:
http://www.handango.com/...

LED by Binary from Tokyo:
http://www.tokyoflash.com/...