Made by Nothrem "usagima" Sinsky


BCD hodinyUkázky programu:

BCD hodiny
Zobrazení data a času po kliknutí
Formát volíte sami
Plně nastavitelné barvy
Možnost zobrazit i "nefunkční LED"
Průhlednost ve Windows 2k/XP
Vždy na vrchu dle Vašeho přání
Neprůhlednost ve Windows 9x/ME
Nastavitelné rozložení
Při minimálním rozložení zabírá na ploše
jen 96 × 64 px
Otočení směru v horní polovině plochyA pokud se vám to nelíbí, dá se vypnout
Automatická změna pozice podle změny plochy
nebo pevná "plovoucí" pozice
Některá nastavení volitelná v menu ...
... nebo všechna nastavení v automaticky
generovaném INI souboru